• NYE RUNDER: Ingses bror, Bent Rønnestad, diskuterer den knusende kjennelsen med familiens advokat Helge Hansen. Rønnestad skal i dag vitne igjen i saken mot sin tidligere svoger.<p/>FOTO: GIDSKE STARK

Tror ikke Ramsland vil gi seg

For Ingse Rønnestads familie var gårsdagens kjennelse et lyspunkt. Samtidig tror verken de eller advokat Helge Hansen at Ramsland vil gi seg med dette.