Nok ein konkurs i det private barnevernet

Barnevernet på Vestlandet må finne eit nytt tilbod til 12 ungdommar etter at eit av landets største private barnevernsselskap gjekk konkurs i helga.