Vurderer utvidelse av Bergen legevakt

Det kan bli aktuelt å flytte Bergen Legevakt når leiekontrakten for Lars Hilles gate går ut om fire år. Utvidet tjenestetilbud og behov for større lokaler kan tvinge frem flyttingen.