Esther døypte lakseøy

Esther Alsaker (74), mor til laksekonge Gerhard Alsaker på Tysnes, fekk æra av å døypa lakseanlegget «Onarøy» i Onarheimsfjorden fredag.