Tyskerbunkeren på Marineholmen sprenges i fillebiter

Helt siden 1943 har Tyskerbunkeren på Marineholmen ruvet i landskapet. Men nå skal den bort. I løpet av august skal alt være sprengt i filler.