Slåss om kirkemilliarder

Utvalget som vurderer Kirkens fremtid er splittet i synet på om Kirken selv eller staten skal overta kirkens eiendomsmilliarder.