- Brannkorpset kjemper mot forebygging

Kommunen kan spare store penger på å bygge sprinkleranlegg i brannfarlige områder og si opp brannfolk i stedet. Det ønsker ikke brannkorpset, hevder tidligere brannsjef Trygve Conradi(bildet).