Flust av dameklubber i Bergen

«B-H-klubben», «Tvillingklubben» og «Frustrerte Forsvars-Fruer». Det vrimler av dameklubber i Bergen.