Bompengar på ferja frå mai 2006

Taksten for ein bil på ferja Bruravik-Brimnes vil stiga frå 49 kroner til 71 kroner dersom Stortinget vedtek Hardangerbrua.