Kaotisk passasjermiks

Samleplassen for behandling av dei skadde flypassasjerane vart ikkje stengt skikkeleg av.