Farlig lek i barnehagen

På lekeplassen i Follese barnehage på Askøy finnes en diger dam som barna begeistret plasker rundt i. Foreldre og ansatte er bekymret for sikkerheten.