• VED SKULEN: Omsorgstilbodet skal etablerast i lærarbustaden på Rognaldsvåg. Huset ligg rett bak skulen på øya.

Plasserer valdsdømd på øy i Flora kommune

Helse Førde og Flora kommune vil plassere ein valdsdømd mann i eit omsorgstilbod på øya Reksta i Flora. Bygdefolket protesterer, og familiar trugar med å flytte.