Fylkets utgifter under kontroll

Hordaland fylkeskommune sine driftsutgifter for 2004 er under kontroll i høve til budsjettet, går det fram av økonomirapporten for dei åtte første månadene i år.