• FOTO: GIDSKE STARK

Utelukker 100-grense...selv om det ikke blir flere ulykker

Strekninger med fartsgrense 100 kilometer i timen har ikke flere ulykker med personskade. Vegvesenet utelukker likevel høyere hastighet på motorveiene rundt Bergen.