• (1/4)
    <b>14.33:</b> Ildsjelene bak Tellevik Kystfort har lagt mye arbeid i bildepresentasjon for komiteen. - Vi står ved et vannskille, sier Dag Bjørnar Mjelde. Olav Helvig, med ryggen til, styrer datamaskinen. Komitésekretær Margun Solheim lytter oppmerksomt.<p/>

Iherdig innsats, tynt håp

Ved midnatt, etter to lange dagers jobb, er presentasjonen klar. På 15 minutter skal Dag Bjørnar Mjelde lirke 400.000 kroner ut av byens kulturpolitikere. Han har forberedt seg grundig.