- Bjørnen tok 160 sauer

Gardbrukarane i Jostedalen søkjer erstatning for 160 sauer dei meiner bjørnen har drepe.