Norsk radar gjør flyging sikrere

Kraftspennet mellom Romslo på Skuggestranda og Havrå på Osterøy er det første i verden som er sikret med radarvarsling. Nå venter verdensmarkedet på den norskproduserte radaren.