Barn brekker mer i Bergen

Bergenske barn får betydelig flere bruddskader enn barn i andre norske byer. Varmt klima kan være forklaringen.