Skal forvalte forskingsfonda

Kåre Rommetveit skal no forvalte dei store forskingsfonda til UiB. Trond Mohn har kravd at Rommetveit blir med vidare.