Bergkunstsenter i startgropa

Dei første spikarslaga er slått i Vestnorsk Bergkunstsenter. I Ausevika i Flora blir det bygt ramper publikum skal gå på.