Øltyv slo fra seg

Tyven tok øl. Butikkmannen tok tyven. Det var da det klikket.