Millimeterjuss om hummarmål

Store pengeverdiar står på spel når eit Kvinnherad-ektepar snart møter i retten for ulovleg hummarfangst.