Bestått i smått - stryker i stort

Det går frem av den gjennomgangen Bergens Tidendes politikk- og økonomiredaksjon har gjennomført av det sittende byrådets tiltredelseserklæring.