Rype og riddersuser av gårde

Klamre seg fast til en bred rygg, lene seg tillitsfullt mot asfalten i svingene, lukke øynene i stille bønn når speedometernålen svinger for høyt ...