Halv milliard i gebyrregning

Kommunen må finne nærmere en halv milliard kroner for å dekke inn det som er krevd for mye i vann— og avløpsgebyrer. Bergenserne kan få redusert gebyr, men ikke penger tilbake.