Drapet utan klart motiv

Drapet på Anne Slåtten i Førde er så langt utan synleg motiv. Ransteorien er uaktuell, ho er ikkje blitt seksuelt misbrukt og heller ikkje utsett for massiv vald.