- Sol i månadsskiftet, spår profeten

Verprofeten Magnus Skildheim (71) frå Vadheim spår at godvéret kjem i månadsskiftet juni-juli. Men det varer ikkje evig.