Læks, liksom

Elevene i 2AAD på Sandsli videregående skole disser ikke måten de selv snakker på. 17-åringene er blant mange tusen unge bidragsytere til en ny ordliste for det norske ungdomsspråket.