Stoppar åtte bustadblokker

Fylkesmannen stoppar bygginga av 110 nye leilegheiter på Birkelundstoppen. I verste fall må bygga kuttast med ein tredel.