Byggjer rasvoll for å verne hus

Halvanna veke etter skredet på Færestad i Lærdal er Kari og Oddvar Bakken framleis evakuerte. No blir det bygt rasvoll bak bustadhuset.