Ber om råd i «admiralsaken»

Forsvarsstaben vil be om råd fra Økokrim og Regjeringsadvokaten i den såkalte admiralsaken. Foreløpige funn blir lagt fram i et fellesmøte tirsdag ettermiddag.