Spår tusen skademeldinger

I dag tidlig hadde Norsk Naturskadepool fått melding om 520 skader i forbindelse med ekstremnedbøren på Vestlandet. I løpet av uken ventes en fordobling av antallet.