Riksantikvaren skeptisk til Hardangerbru

Riksantikvaren meiner at Hardangerbrua vil verka øydeleggjande på fjordlandskapet i Hardanger. Men han seier ikkje beint ut at bruplanane må skrinleggjast.