Nasjonal «gullgruve» til sals

Den nasjonale ressursen olivin er til sals. Det handlar, bokstavleg tala, om å selje det norske grunnfjellet.