Rundskrivet

Nedenfor er et utdrag av rundskrivet som alle landets politidistrikt mottok fra Politidirektoratet: