Skulane førebels berga i Kvam

Småskulane er førebels berga i Kvam herad. I alle høve vert det inga endring i skulestrukturen fram til 2007.