Friele har Rådhuset i sikte

Det blåser en blålett Friele-vind over Bergen. Uten å ha markert seg med et eneste politisk utspill har han lagt konkurrentene om ordførerkjedet milelangt bak seg.