Høyre snur og berger veien

Høyres fylkestingspolitikere snur i saken om ny vei til Hanøytangen. Etter alt å dømme vil et flertall på fylkestinget nå godkjenne avtalen om forskuttering som er inngått med Askøy kommune.