Funnen død i bål

Naboar på Hermansverk fann den eldre gardbrukaren død i bålet han sjølv hadde tent opp. Politiet meiner det er snakk om ei tragisk ulukke.