Jens kjøper Marstein fyr

Regjeringen vil doble bevilgningen for kjøp av strandeiendommer, og staten vil nå kjøpe Marstein fyr på Austevoll.