Vil bygge småbåtanlegg

Til tross for sterke protester fra Fylkesmannen går hovedutvalget for teknikk i Fjell inn for å bygge det omstridte småbåtanlegget i Kallestadvik.