Byråd på stram line

Å være mindretallsbyråd i Bergen handler om å svelge store doser av opposisjonens medisin.