Barnehage evakuert

Det er røykutvikling i et rom i Kladden barnehage. Alle barna er evakuert