Låge trafikktal for Hardangerbrua

Hardangerbrua kan trengja all den politiske støtte ho kan få, for økonomien i brua vert trongare og trongare.