Trur på frisk fisk i Lærdal

I går starta omkampen for å fjerne lakseparasitten gyrodactilus salaris frå Lærdalselvi, etter at to rotenonbehandlingar har mislukkast. No er det aluminium som gjeld.