Reddet bibelskolen

Levende Ord bibelskole drives videre til høsten selv om bare 30 elever har søkt om plass.