Politiet frykter paradis for piratdrosjene

Heller ikke politiet er fornøyd med den nye drosjeholdeplassen på Bryggen, hvor antall oppstillingsplasser er mer enn halvert.