Åtte lovbrudd ved forrige inspeksjon

På slutten av 1980-tallet lå Waardals AS i benhard konflikt med SFT, fordi tilsynet mente bedriften ikke brydde seg om gyldig løyve for utslipp til sjøen.