Hansen hardt mot kritikerne: – Jeg hadde foretrukket at diskusjonene var basert på større innsikt

Medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen vil ikke finne seg i kritikken byrådet har fått for ikke å ha skrevet ned begrunnelsene før de innførte de strenge tiltakene.

– Det er en kritikk jeg sterkt vil tilbakevise, sier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen om at byrådet burde skrevet ned begrunnelsene før innføringen av koronaforskriften. Foto: Bård Bøe

 • Ole Løkkevik
 • Adalheidur Audardottir Oldeide
Publisert Publisert

Kritikken har haglet mot byrådet fra flere kanter etter at byrådet innførte den strenge forskriften om smitteverntiltak i Bergen. Fredag ble det varslet om forlengelse av tiltakene i to uker til.

Regelen som har skapt mest debatt er forbudet mot å samles flere enn fem personer i private hjem. Byrådet har ikke kunnet vise til skriftlige vurderinger som lå til grunn for det inngripende vedtaket.

Men etter at politikere, jurister og politi har etterlyst en forklaring på koronaregelen, fikk byrådsleder Roger Valhammer laget en begrunnelse – elleve dager etter at regelen ble vedtatt.

Valhammer har varslet at de nå vil endre praksis.

Under dagens pressekonferanse gikk likevel kollega Hansen hardt ut mot kritikerne som mener byrådet burde skrevet ned begrunnelsene før innføringen av tiltakene.

Sammenligner med akutten

– Det er en kritikk jeg sterkt vil tilbakevise, sa Hansen og sammenliknet situasjonen byrådet sto i med et sykehus som mottar en akutt syk pasient.

– Da setter man seg ikke ned og skriver retningslinjer. Da behandles pasienten i tide og så dokumenterer man etterpå. Det er bakgrunnen for at gjeldende forskrift ble vedtatt og gjort gjeldende i tide. Og da syns jeg vi skal stå ganske trygt i kritikken om at dokumentasjonen først kom i ettertid.

Etter pressekonferansen sier Hansen til BT at alt de gjør av beslutninger burde være grunnlag for debatt og kritiske synspunkter.

Samtidig mener han at kritikerne burde ta hensyn til at de kan inspirere folk som ikke ønsker å etterleve restriksjonene som gjelder.

– Vi er i en svært kritisk fase, hvor også de som ønsker å fremme kritikk på en offentlig arena må være oppmerksomme på at virkningen av sine utspill kan føre til dårligere etterlevelse av restriksjonene som gjelder.

Slik kommenterer BTs Eirin Eikefjord utspillet til Hansen:

Les også

Den autoritære tonen i koronadebatten er urovekkende

Medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen under pressekonferansen til kommunen fredag. Foto: Bård Bøe

Ønsker større innsikt

– Mener du at folk ikke burde diskutere smitteverntiltak?

– Jeg hadde foretrukket at diskusjonene var basert på litt større innsikt i smittevern. Det er en påstand som jeg står ved. Mye av kritikken har vært preget av at man nettopp ikke har forstått eller villet forstå de smittevernfaglige begrunnelsene og ikke minst graden av hast med å iverksette tiltak når smittetallene er i ferd med å akselerere.

– Hvem er det du mener har kommet med denne kritikken, og hva er den?

– Jeg synes for eksempel at en professor i formuesrett på universitetet her har forholdt seg til sine juridiske vurderinger, men ikke vært preget av særlig god innsikt i smittevern. Jeg har også merket meg at de juristene som virkelig har menneskerettigheter som spesialområde, ikke har vært enige med ham.

Svarer på kritikken

Hansen henviser til jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen, som har sitt primære forskningsfelt innenfor formuesretten.

Marthinussen har vært blant de sterkeste kritikerne og mener fempersonersregelen er så dårlig begrunnet at den ikke kan være gjeldende. Vurderingen som er presentert i ettertid er heller ikke god nok, mener han.

– Det får stå for hans regning at han har behov for å angripe meg personlig. Jeg har ikke uttalt meg om smittevern, kun om de grunnleggende kravene som stilles til de vurderingene de skal foreta. Da sikter jeg bl.a. til krav om proporsjonalitet som jeg fortsatt ikke kan se at de har fremlagt noe som viser at de har vurdert skikkelig, svarer Marthinussen og avslutter:

– Hans behov for å gå til angrep på denne måten, tyder kanskje på at han ønsker å vri fokus vekk fra det faktum at de ikke makter å begrunne vedtakene sine skikkelig.

Jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen mener begrensningen på fem personer er et massivt inngrep i privat- og familielivet. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Uenighet blant professorer

Flere jussprofessorer mener imidlertid at byrådets koronaregler holder juridisk, men at det er grenser for hvor lenge tiltakene kan vare.

Andre professorer har likevel påpekt at det burde foreligge en skriftlig juridisk vurdering i forkant av vedtak av så inngripende tiltak som forskriften i Bergen, noe som ikke har vært tilfellet i Bergen.

Selv mener Hansen at det var riktig å innføre tiltakene uansett.

– Ja, det ville vært helt galt om man skulle ha skriftliggjort alle vurderinger dersom det hadde ført til en dag eller to forsinkelse av iverksettelsen av forskriften.

– Ville det det?

– Det kunne det fort ha gjort. Disse smittetallsøkningene kommer ganske raskt, og hva som er riktige tiltak smittevernmessig beror ikke bare på økningen, men også på tallene bak, altså hvilken type smittespredning det er som ligger til grunn for økningen.

Les også

Sjå kor bergensarar blei smitta den siste månaden.

– Jeg har forståelse for at kritikken må være faglig fundert, svarer byrådsleder Roger Valhammer på spørsmålet om han er enig med kollega Trond Egil Hansen. Foto: Bård Bøe

Har forståelse for kritikken

På spørsmål om Valhammer er enig i kritikken Hansen kommer med, sier byrådslederen følgende:

– Jeg har forståelse for at kritikken må være faglig fundert, i hvert fall når det kommer fra fagfolk fra et annet fagområde, det var vel det han (Hansen, journ.anm.) var opptatt av. Juridisk er professorer som har menneskerettigheter som fagfelt mer enige i våre vurderinger enn professorer med andre fagfelt.

Valhammer mener også debatten er viktig.

– Hvis det hadde vært en krisesituasjon som varte i en uke og så var over, da kunne man tatt debatten etterpå. Men vi er midt i en pandemi som har vart i åtte måneder og som skal vare en stund til. Og jeg tror at kritikk og debatt gjør både meg, oss og håndteringen vår bedre.

Publisert
 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset
 3. Smittevern
 4. Roger Valhammer
BT anbefaler

Mathilde vant Idol Jr. og ville satse på musikk. Så fikk hun diagnosen som endret livet.

I nesten tre måneder var Mathilde innlagt på psykiatrisk avdeling for barn og unge på Haukeland.

LES SAKEN

Mest lest akkurat nå

 1. Falsk smitte­alarm i Modalen

 2. – Skyss kan takke seg selv for at folk sniker

 3. – Det tegner seg et mønster der informasjonen som kommer fra byråds­lederen i beste fall er upresis. Det er alvorlig.

 4. Siri hadde ikke råd til å gå til tannlegen. Det endte med haste­innleggelse på Haukeland.

 5. To personer til lege etter krasj med buss og bil

 6. Syv år etter tilsynet fikk hun beskjeden: Hyttene og deler av kaien må rives