Slik vil de fikse Grimesvingene

Fylkeskommunen har funnet svaret på en av Bergens største flaskehalser. Nå mangler bare pengene.

Veistrekningen langs Grimevatnet er den dårligste på strekningen mellom Arna og Midtun. Foto: Bård Bøe

  • Kjetil Gillesvik
Publisert Publisert

– Vi har klar løsningen. Nå er det opp til politikerne å finne pengene, sier John Martin Jacobsen, seksjonsleder i Vestland fylkeskommune.

Han viser oss rundt på den svingete fylkesveien på grensen mellom Arna og Fana. Allerede i 1979 omtalte daværende Hordaland veikontor det som en hastesak å få fikset de utskjelte Grimesvingene.

Siden har det bare skjedd én ting av betydning: Vogntogene er blitt mye større. Når de møtes må de lirke seg forbi hverandre, ofte bare med centimeters klaring.

Men kanskje kan en løsning være nært forestående. I en ny utredning anbefaler administrasjonen i Vestland fylke å bygge en 1690 meter lang tunnel i fjellet bak Grimesvingene. Pris: 700 millioner kroner.

– Dette er veldig spennende og interessant. Det er flott at fylket er med på notene og jobber videre med dette, sier byutviklingsbyråd i Bergen, Thor Haakon Bakke (MDG).

Her planlegges den nye tunnelen bak Grimesvingene.

Bedre omkjøringsvei

I rapporten til fylkeskommunen har de sett på hvordan hele strekket mellom Indre Arna og Midtun i Fana kan utvikles.

Det dyreste tiltaket er tunnelen bak Grimen til 700 millioner kroner. I tillegg foreslås det å bygge en sammenhengende gang og sykkelvei på hele strekket, utbedre sideterrenget og fjerne kryss.

John Martin Jacobsen, seksjonsleder i Vestland fylkeskommune, anslår totalkostnad til rundt én milliard kroner. Han sier at de på grunn av all bosettingen og næringsaktiviteten langs veien ønsker en fartsgrense på 60 km/t.

– En tunnel bak Grimesvingene vil gjøre at trafikksystemet inn mot Bergen sentrum blir noe mer robust, sier Jacobsen.

Han peker på at tiltaket vil gi en bedre omkjøringsvei de dagene E39 mellom Arna og Bergen er stengt.

John Martin Jacobsen, seksjonsleder i Vestland fylkeskommune. Foto: Bård Bøe

Ringvei øst

I dag passerer cirka 10.000 biler Grimesvingene hvert døgn. Mellom 11 og 13 prosent av disse er tungtransport. Det anslås imidlertid at årsdøgnstrafikken vil falle til mellom 2500 og 3000 biler den dagen Ringveg øst står ferdig. Dette er et firefelts ringveisystem fra Fjøsanger til Vågsbotn med fartsgrense på 100 km/t.

Prosjektet er imidlertid omstridt. Byutviklingsbyråd Bakke er blant dem som har uttalt at han ikke ønsker denne motorveien.

I rapporten er de tydelig på at uansett hva som skjer med Ringveg øst, så vil det være behov for en ny tunnel bak Grimesvingene. Det vises blant annet til at 90 prosent av fylkesveinettet i Vestland har en årsdøgnstrafikk på under 3000 biler.

– Det vil fortsatt være en betydelig trafikk, og det vil derfor være behov for en bedre løsning både for gående, syklende og alle andre trafikantgrupper på fylkesveien, sier Jacobsen.

Støtter ikke byråden

Byråd Bakke er av en helt annen oppfatning. Han har en rekke ganger uttalt at en bør droppe Ringvei øst og heller ruste opp dagens vei.

«Hvis du får inn ny vei Klauvaneset-Vågsbotn, lett oppgradering til Arna, og noen nye løsninger forbi Grimesvingene, så er vi fort i mål med å få en del tungtransport vekk fra Eidsvåg, Danmarks plass og resten av Bergensdalen», uttalte han nylig til Fanaposten.

Fylkesordfører Jon Askeland er tydelig på at uansett hva som skjer, så må det gjøres noe med Grimesvingene.

– Det er en fryktelig dårlig og svingete vei. Mange bor der. For gående og syklende er det helt grusomt, sier fylkesordføreren.

Søylen Sundsbru, rett nord for Grimesvingene, er kritisk skadd og må repareres. Foto: Bård Bøe

Prosjekter i kø

Hvordan veien skal finansieres og når spaden kan settes i jorden er imidlertid uklart.

– Det må du nesten spørre fylkeskommunen om, sier Thor Haakon Bakke når vi spør om finansiering.

Fylkesordfører Jon Askeland kan imidlertid ikke love penger fra fylkeskassen. Han mener pengene bør hentes fra Miljøløftet, et samarbeidsprosjekt mellom staten, Vestland fylke, Bergen og omegnskommunene.

Geir Steinar Dale (Ap), leder Utvalg for miljø og byutvikling i Bergen, advarer mot å ta lett på finansieringen.

– Hva vil han ta ut av Miljøløftet? For å si det sånn, det er mange prosjekter som står på vent. Men dette må jo undersøkes nærmere, sier Dale.

Publisert
  1. E39
  2. Veiutbygging
  3. Vestland fylkeskommune

Les mer om dette temaet

  1. Her var opprøret sterkest. Nå kan det bli mer bompenger.

  2. Her har nesten 40.000 fått en smell. Nå kan dumpene også dukke opp på andre veier.

  3. Nå er saken om farts­grensen på Kvam­skogen avgjort. – En trist dag.

BT anbefaler

Per Ole hadde fast jobb og god inntekt – sluttet for å følge drømmen

– Det har vært tøft, men verdt det.

LES SAKEN